وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

دفترچه‌های بیمه جمع‌آوری می‌شود

وزیر تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی از جمع آوری دفترچه های بیمه و تبدیل آنها به کارتهای الکترونیکی در امسال خبر داد.

آخرین اخبار