فاضلاب دنارت به شبکه جمع‌آوری محور شرق اصفهان متصل می‌شود

سخنگوی شرکت آب و فاضلاب اصفهان با اشاره به اینکه فاضلاب محله دنارت به شبکه جمع‌آوری محور شرق اصفهان متصل می‌شو،د گفت: در برنامه‌های امسال و سال 1400 شرکت فاضلاب اصفهان، فاضلاب شهری منطقه دنارت پیش‌بینی شده است.

آخرین اخبار