مدیرکل دفتر آمارواطلاعات جمعیتی و مهاجرت

۷۱ درصد جمعیت استان اصفهان جمعیت کار هستند/ انفجار جمعیت در دهه ۶۰ دیگر تکرار نمی‌شود

مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور گفت: ۷۱ درصد جمعیت استان اصفهان جمعیت کار است و متاسفانه افراد در سن اشتغال با مشکل کار روبه‌رو هستند.

آخرین اخبار