رییس جمعیت هلال احمر استان اصفهان:

فعالیت جمعیت هلال احمر استان اصفهان خارج از مرزهای کشور

جمعیت هلال احمر استان ها با توجه به پتانسیل هایی که دارند توسط معاونت سازمان هلال احمر تهران برای امداد رسانی معرفی و اعزام می شوند و اصفهان نیز در بسیاری ماموریت ها حضور داشته است.

آخرین اخبار