مدیر عامل جمعیت هلال احمر اصفهان خبر داد:

ارائه خدمات امدادی به مسافران نوروزی با اپلیکیشن مسافریار

مدیر عامل جمعیت هلال احمر اصفهان گفت: به منظور ارائه خدمات امدادی به مسافران نوروزی، اپلیکیشن مسافریار و سامانه ارتباطی ۱۱۲ ندای امداد برای مسافران قابل استفاده است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان:

خانواده‌ها باید ۱۵ شاخص امدادرسانی را فرا بگیرند

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان گفت: خانواده‌ها باید ۱۵ شاخص امدادرسانی را با اجرای طرح ملی خادم فرا بگیرند.

آخرین اخبار