نزخ بیکاری افزایش یافت؛

خالص اشتغال‌زایی در دولت یازدهم منفی باقی ماند +نمودار

گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد در مدت 10 فصلی که از زمان شروع بکار دولت می‌گذرد، در 9 فصل خالص اشتغال نسبت به ابتدای شروع بکار دولت یازدهم منفی بوده است.

آخرین اخبار