مسئول جمعیت طرفداران ایمنی اصفهان:

دفتر “جمعیت طرفداران ایمنی” در اصفهان تشکیل می‌شود

مسئول نمایندگی جمعیت طرفداران ایمنی حمل و نقل اصفهان گفت: استان اصفهان به عنوان ششمین استان کشور به نمایندگی جمعیت طرفداران ایمنی کشور اضافه شده و به مناسبت هفته حمل و نقل، شعبه این استان راه‌اندازی می‌شود.

آخرین اخبار