مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان مطرح کرد؛

تک فرزندی و افزایش طلاق عامل اصلی کاهش جمعیت در استان اصفهان

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان از معضل کاهش جمعیت در استان ابراز نگرانی کرد.

آخرین اخبار