کارشناس اوقات فراغت اداره کل ورزش و امور جوانان اصفهان؛

گرایش جوانان در اوقات فراغت به سمت فضای مجازی یک ضعف کلی است

با توجه به گرایش جوان ها به فضای مجازی برنامه های جمعی به فردی تغییر شکل داده است و این یک ضعف کلی است که جوان ما تا فرصت پیدا میکند می خواهد در دنیای مجازی باشد .

آخرین اخبار