دبیر جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی اصفهان‌:

زندگی برای بسیاری از اقشار متوسط به پایین جامعه سخت شده است

دبیر جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی اصفهان گفت: زندگی برای بسیاری از اقشار متوسط به پایین جامعه سخت شده است.

آخرین اخبار