معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان:

اصفهان، سومين استان باسواد كشور است

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: باتوجه به تلاش هاي صورت گرفته در راستاي كاهش آمار بي سوادي، اصفهان، سومين استان باسواد كشور است.

زرگرپور:

مالیات اصفهان بودجه‌های عمرانی ۱۱ استان را تامین می کند

استاندار اصفهان گفت: باید ۴هزار ميليارد تومان ماليات از اصفهان به خزانه دولت واريز شود اما فقط ۵۰۰ ميليارد تومان آن به ما برمی گردد و مابقی اين رقم منابع عمرانی ۱۱ استان كشور را تامین می‌کند.

آخرین اخبار