رینگ چهارم اصفهان از اتوبان شرق تا میدان استقلال اجرا می‌شود

معاون معماری و شهر‌سازی شهرداری اصفهان گفت: در صورتی که دولت و شهرداری بودجه‌های لازم را برای رینگ چهارم اصفهان تأمین کنند، این رینگ از اتوبان شرق تا میدان استقلال اجرا می‌شود.

آخرین اخبار