از اصرار به تخریب باغات تا جلوگیری از کشت برنج

جهاد کشاورزی که در سال‌های نه چندان دور بر تخریب باغات در لنجان اصرار داشت امروز به دنبال معرفی کشت جایگزین است در حالی که بخش زیادی از زمین‌های کشاورزی باغاتی بودند که با اجبار جهاد کشاورزی به زمین‌های زراعی تبدیل شده‌اند.

معاون جهاد کشاورزی استان اصفهان:

قانونی برای جلوگیری از کشت برنج وجود ندارد/ یک هکتار برنج به 16 هزار متر مکعب آب نیاز دارد

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: هنوز قانونی برای جلوگیری از کشت برنج وجود ندارد و دستگاه‌هایی همچون شرکت آب‌منطقه‌ای و جهاد کشاورزی اختیارات قانونی در این خصوص ندارند.

آخرین اخبار