مدیر آب‌رسانی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مطرح کرد

جلوگیری از هدر رفت آب در شرق اصفهان

مدیر آب‌رسانی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: در یک ماه اخیر 13 مورد عملیات نشت‌گیری در 11 محل بر روی خطوط انتقال هزار میلی‌متری شرق استان اصفهان اجرا شد.

آخرین اخبار