دویدن راهی برای جلوگیری از سرماخوردگی

طبق نتایج یک مطالعه جدید، ورزش و به خصوص دویدن می تواند به پیشگیری از سرماخوردگی کمک کند.

آخرین اخبار