استاندار اصفهان:

افتتاح رسمی مترو با تائید مؤلفه‌های ایمنی انجام می‌شود/ پیگیری درخواست نماینده اصفهان برای جلوگیری از انتقال آب اصفهان

استاندار اصفهان گفت: به شرطی موافق افتتاح رسمی مترو هستم که تمامی چک‌لیست‌های ایمنی خط یک مترو توسط مشاور امین میراث فرهنگی تائید قرار گرفته و تمامی ریل‌ها و ایستگاه‌ها نیز آماده شود.

آخرین اخبار