دایمی:

مدیریت چالشهای آبی کشور با پیوند نزدیک با جامعه انجام میشود

معاون برنامه ریزی و امور اقتصاد وزیر نیرو گفت: در وزارت نیرو یقین حاصل کرده ایم که مدیریت آب باید با پیوند نزدیک با جامعه فراهم شود که این امر از زبان هنرمندان و رسانه ها قابل اجراست.

قائم‌ مقام وزیر نیرو‌:

دومین جشنواره جلوه‌های آب اردیبهشت‌ماه ۹۴ برگزار می‌شود

قائم‌مقام وزیر نیرو با بیان اینکه جشنواره جلوه‌های آب باید در رفتار مصرفی مردم تغییر ایجاد کند، گفت: برگزاری دومین جشنواره ملی فیلم و عکس جلوه‌های آب در اصفهان به ایجاد فضای مدیریت مصرف آب کمک می‌کند.

آخرین اخبار