امشب؛ ساعت‌ها را یک ساعت «جلو» بکشید

ساعت رسمی کشور در ساعت ۲۴ اول فروردین ۱۳۹۵، یک ساعت به جلو کشیده می‌شود.

زمان تغییر ساعت رسمی کشور

ساعت رسمی کشور امشب یک ساعت جلو کشیده می شود.

آخرین اخبار