فرمانده حوزه بسیج حضرت امیرالمومنین کوهپایه:

بسیج با حرکت در خط ولایت در ماندگاری 9 دی گام برمی دارد

فرمانده حوزه بسیج حضرت امیرالمومنین کوهپایه گفت: 9 دی فتح الفتوحی دیگر در مسیر انقلاب اسلامی سال 57 است.

آخرین اخبار