در جلسه شورای آموزش و پرورش مطرح شد:

فشار مضاعف به اقشار ضعیف را با تعامل برداریم

جلسه ی شورای آموزش و پرورش با هدف طرح مشکلات و تعامل با دیگر ارگان های منطقه برگزار شد.

آخرین اخبار