با حضور استاندار اصفهان در كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد:

روند بررسي و رفع مشكلات واحدهاي توليدي اصفهان با بررسي مشكلات 12 واحد توليدي ادامه يافت

در جلسه ي ستاد تسهيل و رفع موانع توليدي كه به رياست استاندار اصفهان تشكيل شد در خصوص 12 واحد توليدي داراي مشكل تصميمات لازم اتخاذ گرديد.

آخرین اخبار