خلیلی ورزنه در جلسه هم اندیشی احیاء تالاب بین المللی گاوخونی:

غبار ناشی از آوار تالاب از شرق اصفهان به تهران خواهد رسید

مدیرعامل تشکل زیست محیطی دوستداران تالاب گاوخونی گفت: بر خلاف قانون طبیعت که آب بر اساس نیروی ثقلی به پایین دست هدایت می شد آب به بالادست پمپاژ می شود و مردم از حقوق مسلم خود محروم شده اند و مردم ورزنه و شرق اصفهان با این تجاوز، محکوم به نابودی یا مهاجرت هستند.

آخرین اخبار