هماهنگي مانور زلزله در بخشداري بن رود شهر ورزنه برگزار شد

جلسه ای به منظور هماهنگی پانزدهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی در سالن اجتماعات بخشداري بن رود برگزار شد.

آخرین اخبار