در دومین جلسه غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان حسن آباد مطرح شد؛

از موازی کاری مراکز فرهنگی شهر باید جلوگیری شود

دومین جلسه غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان با حضور مسئولین فرهنگی شهر در شهرداری حسن آباد برگزار شد.

آخرین اخبار