مشروح جلسه علنی شورای شهر اصفهان؛

دولت به وعده‌های خود برای احیای تالاب گاوخونی عمل کند

اعضای شورای شهر اصفهان بر بودجه ریزی عملیاتی در بودجه ۹۷ و اجرای پروژه بهشت آباد برای حل مشکل زاینده رود و تحقق وعده‌های دولت برای احیای تالاب گاوخونی و رودخانه زاینده رود در این جلسه از شورا تاکید کردند.

آخرین اخبار