رسایی و کامران کاندیدای عضویت در هیئت نظارت بر مطبوعات شدند

در ادامه جلسه علنی سه شنبه 1 مهر محمدحسین فرهنگی عضو هیئت رییسه مجلس اعلام کرد: سیدمحمود نبویان نماینده تهران، حمید رسایی نماینده تهران و حسن کامران نماینده اصفهان از طرف کمیسیون فرهنگی به عنوان کاندیدای عضویت در هیئت نظارت بر مطبوعات اعلام شده اند.

آخرین اخبار