دلاورمردي هاي رزمندگان سال هاي دفاع مقدس، انقلاب و نظام را بيمه كرد

رئيس شوراي اسلامي شهر اصفهان در جلسه علني شورا گفت:دلاورمردي هاي رزمندگان سال هاي دفاع مقدس، انقلاب و نظام را بيمه كرد.

آخرین اخبار