عضو شورای شهر اصفهان:

معاونت اقتصادی در شهرداری اصفهان تشکیل شود

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان اصفهان گفت: جذب سرمایه‌گذاری مشارکتی داخلی و خارجی در توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی و تفریحات سالم در اصفهان الزامی بوده که تشکیل معاونت اقتصادی در شهرداری اصفهان یکی از تأکیدات اعضای شورای شهر است.

آخرین اخبار