از پیگیری کشتارگاه صنعتی تا بیماری سالک در جلسه شورای بهداشت شرق اصفهان

در این جلسه مقرر گردید کلیه دستگاههای اجرایی مرتبط با مرکز بهداشت شماره یک اصفهان در خصوص بیماری سالک از جمله جمع آوری نخاله های ساختمانی توسط شهرداری و دهیاریهای بخش بن رود ، دفع بهداشتی پساب فاضلاب و آب های سطحی همکاری لازم را داشته باشند و همچنین مسئله احداث کشتارگاه صنعتی شرق اصفهان در ورزنه با توجه به مصوبات جلسه های قبلی فرمانداری پیگیری شود.

آخرین اخبار