در جلسه شورای اداری حسن آباد مطرح شد:

قول مساعد فرماندار در رسیدگی به مناطق محروم

مشکلات شهر در جلسه ای در شهرداری با حضور فرماندار, اعضای شورا, بخشدار و مدیریت آموزش و پرورش مطرح شد.

آخرین اخبار