ریاست اداره آموزش و پرورش منطقه بن رود مطرح کرد:

پیگیری شروع ساخت آموزشگاه مسکن مهر بن رود

جلسه شورای آموزش وپرورش با حضور اعضای شورای آموزش وپرورش در سالن اجتماعات اداره برگزار گردید.

آخرین اخبار