در جلسه ستاد احیای زکات براآن جنوبی:

زکات جمع آوری شده از مردم روستا در همان محل خرج خواهد شد

جلسه ستاد احیای زکات با حضور شورا ها و دهیاران بخش مرکزی و همچنین رئیس شورای بخش و شورای شهر زیار در حسینه ی روستای برکان برگزار شد.

آخرین اخبار