جلسه ستاد احیاء زکات بخش کوهپایه برگزار شد

جلسه ستاد احیا زکات بخش کوهپایه با حضور امام جمعه، اعضا و تعدادی از روحانیون مساجد و مسئولین شهر و روستا برگزار شد.

آخرین اخبار