در بخشداری کوهپایه برگزار شد:

اولین جلسه احیا زکات در سال 1394 کوهپایه

اولین جلسه احیا زکات در سال 1394 کوهپایه با حضور مسئولان این شهر و به منظور تقویت این واجب فراموش شده برگزار شد.

آخرین اخبار