بخشدار بن رود در جلسه توجیهی معماران روستای جندان:

معماران در ساخت و ساز غیر مجاز مقصرند

بخشدار بن رود گفت: در صورت هر گونه ساخت و ساز غیر مجاز در سطح روستا ها توسط معماران، آنها نیز به عنوان مقصرین شناخته می شوند.

آخرین اخبار