به همت بهزيستي كوهپايه:

جلسه آموزشي مهارتهاي زندگي(S.L.E) در زفره برگزار شد

جلسه آموزشي مهارتهاي زندگي (S.L.E) در زفره به همت بهزیستی بخش کوهپایه برگزار شد.

آخرین اخبار