استاندار اصفهان:

بیکاری عامل ایجاد ناهنجاری و فساد است

استاندار اصفهان گفت: بیکاری عامل ایجاد ناهنجاری و فساد است.

آخرین اخبار