نخست وزیری با دست‌های آلوده

جعفر شریف امامی در اوج انقلاب خواست با تغییر روبناها و بستن مراکز فساد از انقلاب جلوگیری کند اما سرنوشت تقدیر دیگری برایش رقم زد و عامل فاجعه جمعه سیاه یعنی ۱۷ شهریور خونین شد.

آخرین اخبار