بیکاری گریبان اصفهان را گرفت

بیکاری در اصفهان این روزها نه جوان می شناسد و نه پیر، نه تحصیلکرده و نه بی سواد. بیکاری دست انداخته بر گلوی اصفهان و بدجور فشارش می دهد، این را آمارها می گویند واضح و روشن و بدون تعارف. حالا چه مهندس باشی یا دکتر، فرقی نمی کند، همه جا می گویند:” کار نیست.”

آخرین اخبار