ساخت بندر خشک در اصفهان

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی اصفهان از پیگیری ساخت بندر خشک و شهرک انرژی خبر داد.

آخرین اخبار