بخشدار جرقویه سفلی خبر داد

معاون رییس جمهور به جرقویه سفلی خواهد آمد

معاون رییس جمهور و رییس میراث فرهنگی کشور به منظور افتتاح موزه شهر محمد آباد به جرقویه سفلی خواهد آمد.

پیشرفت در اجرای مسقف کردن شرکت قارچ یکتای سپاهان

بخشدار جرقویه سفلی گفت: طی جدول زمان بندی 45 روزه جهت مسقف کردن شرکت قارچ یکتا در جهت رفع بو، این پروژه در طی 10 روز پیشرفت خوبی داشته است.

مراسم استقبال از کاروان پیاده انصارالحسین

بخشدار جرقویه سفلی گفت: عبور کاروان پیاده انصارالحسین از بخش جرقویه سفلی فضای معنوی حاکم در بخش را دو چندان میکند.

آخرین اخبار