طی دیدار شهردار و رییس شورای شهر هرند از خانواده شهدا

بازدید از خانواده شهدا را به فرهنگ عمومی مبدل کنیم

شهردار شهر هرند گفت: پاسداشت خون شهدا و حفظ و تقویت آرمانهای آنان یک تکلیف همگانی محسوب می شود.

آخرین اخبار