افتتاح اخرين پروژه سال 92 در منطقه جرقويه سفلي

افتتاح سالن ورزشي روستاي حسين آباد جرقویه سفلی

مدير كل ورزش و جوانان در راستای افتتاح سالن ورزشی حسین آباد گفت: از پتانسیل های ورزشی مناطق محروم استفاده لازم را ببریم.

مدیر امور آبفای جرقویه

عمده مشکلات کم آبی را با صرفه جویی حل کنیم

مدیر امور آبفای جرقویه در جلسه بررسی مشکلات آب جرقویه سفلی گفت: 5 تا 10 درصد صرفه جویی می تواند مشکلات پیرامون آب را در بخش خانگی حل کند.

آخرین اخبار