دیدار اعضای شورای اسلامی هرند با حضرت آیت الله طباطبایی

مسئولین مشکلات شرق اصفهان را در نظر بگیرند

رییس شورای شهر هرند گفت: عدالت و توزیع امکانات با توجه به خشکسالی و محرومیت منطقه شرق نسبت به مناطق غرب استان توسط مسئولین استان و شهرستان در نظر گرفته شود.

در جلسه ی مشترک بخش بن رود و جلگه با حضور فرماندار مطرح شد:

مشروح بیان مسئولین شرق اصفهان در حضور فرماندار

در جلسه مشترک مسئولین شرق اصفهان با حضور فرماندار تعامل بین بخش ها و مطرح کردن پیشنهادات و راهکارها در رابطه با مشکلات منطقه در دستور کار قرار گرفت.

آخرین اخبار