رئیس انجمن مدیران صنایع استان اصفهان:

اصفهان شاه‌راه تجارت کشور است/ احداث بندر خشک به رونق اقتصادی کمک می‌کند

رئیس انجمن مدیران صنایع استان اصفهان گفت: استان اصفهان ظرفیت بسیاری برای اجرای طرح بندر خشک دارد زیرا شاه‌راه ارتباطی کشور بوده و از لحاظ تجارت اهمیت ویژه‌ای دارد.

آخرین اخبار