کارشناس هواپیمایی:

رمزگشایی از جعبه سیاه واقعی آنتونوف

هر چند کارشناسان دفتر قابلیت پرواز سازمان هواپیمایی کشوری اصرار داشتند باید از ادامه پرواز هواپیمای ایران ۱۴۰ جلوگیری شود اما نه‌تنها پرواز این هواپیما ادامه یافت بلکه تیم‌ کارشناسان عزل و جابه‌جا شدند.

اگر خاوری خودش نیاید او را می‌آوریم

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه اگر خاوری خودش نیاید، او را می‌آوریم گفت: هیچ کس غیر از من به پرونده ۳ مدیرعامل متخلف بانک‌ها در فساد ۳ هزار میلیاردی رسیدگی نخواهد کرد.

آخرین اخبار