در هفته وحدت انجام شد:

بازدید مفتاح الجنه خیرین اصفهانی در روستای جشوقان

خیرین اصفهانی در طرح مفتاح الجنه از خانواده های سالمند روستای جشوقان کوهپایه دیدن کردند.

سفر به شهر فرشتگان با خاطرات سراب آلود گاوخونی

بازدید از جاذبه‌های کویری شرق اصفهان از مناره «به رسیان» تا «ورزنه» شهر فرشتگان چادر سفید با خاطرات شیرینی که از روزهای پرآبی زنده رود و شکوفایی گاو خونی در ذهن‌ها باقیست، ره توشه سفر به دیار شرق اصفهان است.

گرامیداشت 22 بهمن روستای جشوقان

مراسم گرامیداشت 22 بهمن در روستای شهید پرور جشوقان از توابع بخش کوهپایه برگزار شد.

آخرین اخبار