بخشدار بن رود در گرامیداشت 16 آذر:

16 آذر نماد مقاومت جامعه دانشگاهی در برابر خودکامگی داخلی و سلطه ی خارجی است

بخشدار بخش بن رود گفت: 16 آذر در ذهن جامعه پیام‌آور عزت و شرف دانشگاه و نماد مقاومت جامعه دانشگاهی در برابر سلطه خارجی و خودکامگی داخلی است.

آخرین اخبار

تبلیغات