مدیرعامل ستاد دیه استان اصفهان خبر داد

جمع‌آوری 8.2 میلیارد تومان در جشن گلریزان امسال اصفهان

مدیر عامل ستاد دیه استان اصفهان گفت: در جشن گلریزان سال جاری 8 میلیارد و 200 میلیون تومان برای آزادی زندانیان جمع‌آوری شده است.

آخرین اخبار

تبلیغات