مدیر کل انجمن اولیا مربیان وزارت آموزش و پرورش

تمهیدات آموزش و پرورش برای جشن چهارشنبه پایان سال

مدیر کل انجمن اولیاو مربیان از تمهیدات این نهاد برای کاهش خطرات جشن چهارشنبه پایان سال و ابلاغ بخشنامه برای این موضوع خبر داد.

آخرین اخبار

تبلیغات